Viltkamera - Bilder/Videoer

Her har vi lagt inn noen bilder vi har fått fra kunder med våre viltkameraer:

Dette er fra et Browning Spec Ops Advantage:

 

Video av en Jerv som er tatt med et Browning-kamera:

 Video av en bjørn tatt med Browning-kamera:

Video:

 

 

NINA:

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har plassert over 400 viltkameraer i den norske naturen. Her kan man følge med på hvor de er plassert, samt se registrerte bilder: http://viltkamera.nina.no/. Her får man gode bilder fra viltkameraer over hele Norge!

 

Her har vi også lagt ved noen stilige bilder som er blitt tatt med viltkamera: